Mae Heddlu Gwent wedi cyhuddo pedwar dyn o gyfres o droseddau yn dilyn tri lladrad honedig ar yr un noson yng Nghasnewydd

Mae Heddlu Gwent wedi cyhuddo pedwar dyn o gyfres o droseddau yn dilyn tri lladrad honedig ar yr un noson yng Nghasnewydd.

Dyweder bod y lladradau wedi digwydd gyda'r nos ar ddydd Iau, 31ain Mai, yn Heol Godfrey, Queens Hill Crescent a Tewkesbury Walk.

Cafodd dyn 26 oed ei gyhuddo o dri achos o ymgais i ladrata. Bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd ar 12fed Gorffennaf.

Cyhuddwyd dyn 22 oed o dri achos o ymgais i ladrata, clwyfo bwriadol, dau achos o fod ag arf tanio yn ei feddiant gyda'r bwriad o gyflawni trosedd, ymosodiad yn peri gwir niwed corfforol, ac o fod ag arf ymosodol yn ei feddiant. Bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd ar 11eg Gorffennaf.

Cyhuddwyd dyn 28 oed o dri achos o ymgais i ladrata, ac o fod â chanabis yn ei feddiant. Bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd ar 2il Gorffennaf.

Yn olaf, cyhuddwyd dyn 30 oed o dri achos o ymgais i ladrata. Bydd ef hefyd yn ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd ar 2il Gorffennaf.

 Mae'r pedwar ohonynt o ardal Casnewydd.