Gwrthdrawiad marwol - Brynmawr

Rydym yn ymchwilio i wrthdrawiad angheuol a ddigwyddodd yn King Street, Brynmawr tua 12:25 ar fore Mercher 26 Gorffennaf 2017.

A oeddech chi yn yr ardal y noson honno? Rydym yn awyddus iawn i olrhain gyrrwr a theithwyr car a oedd yng nghyffiniau'r gwrthdrawiad ar y pryd. Aeth y car hwn o ardal y gwrthdrawiad i gyfeiriad Glynebwy, cyn troi i mewn i faes parcio Neuadd Les Beaufort, lle gadawodd teithiwr benywaidd y car. Yna, aeth y car yn ôl i gyfeiriad Brynmawr.

Os oeddech chi yno, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth yngl?n â’r car, gyrrwr neu'r teithiwr, cysylltwch â ni oherwydd efallai bod gennych wybodaeth hanfodol. Ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 13 26/7/17.