Harry_Cook.JPG

Harry Cook

Age: 22

Address: Newport

Conviction: Possession with intent to supply class A drugs. Posession with intent to supply class B drugs.

Sentence: 3 years 4 months in prison

  • email icon
  • twitter logo
  • facebook logo
  • linkedin logo

On Saturday 28th October 2017, our officers carried out a search of an industrial unit in Newport. During the search, large quanitities of Class A drugs, Class B drugs, drug paraphernalia and cash was recovered. Nico and Harry Cook were both arrested at the scene. They pleaded guilty at Newport Crown Court on Wednesday 20th December and were both sentenced to 3 years and 4 moths in prison. DC Gareth Peebles said: “We are committed to removing drugs from our communities and ensuring those involved in the supply of illegal drugs are bought to justice.” If you have any information about the supply of illegal drugs, please contact us on 101/ Ddydd Sadwrn 28 Hydref 2017, gwnaeth ein swyddogion chwilio uned ddiwydiannol yng Nghasnewydd. Yn ystod y chwiliad, daethpwyd o hyd i symiau mawr o gyffuriau Dosbarth A, cyffuriau Dosbarth B, cyfarpar cyffuriau ac arian parod. Arestiwyd Nico a Harry Cook yn y fan a'r lle. Plediodd y ddau'n euog yn Llys y Goron Casnewydd ddydd Mercher 20 Rhagfyr a chawsant eu dedfrydu i 3 blynedd a 4 mis yn y carchar. Dywedodd DC Gareth Peebles: "Rydym yn ymrwymedig i gael gwared ar gyffuriau o'n cymunedau a sicrhau y caiff y rheini sy'n cyflenwi cyffuriau anghyfreithlon eu dwyn o flaen eu gwell."Os oes gennych unrhyw wybodaeth am gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon, cysylltwch â ni ar 101.

Back to list