Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Swyddogion yr Heddlu

Staff yr Heddlu

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm I cynorthwyo'r gawith o ymchwilio I raglan hyfforddiant gwrthefyll trawma Heddlu Gwent a'i chyflwyno.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadVantage Point, Cwmbran
Cyflog£31,053 - £33,597
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

28/02/2018 @ 12:00 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Weinyddwr System teleffoni i weinyddu'r V.O.I.P system ei defnydd parhaus er mwyn sicrhau lefel uchel o ansawdd, cywirdeb a defnydd gorau o'r data ar y system.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Lleoliad Casnewydd Canolog
Cyflog£21,780- £23,790
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 14/03/2018 am 12 hanner dydd

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am gyfiawnder troseddol gweinyddwr i roi cymorth gweinyddol i adran Gweinyddu Cyfiawnder.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Dychwelwch y rhan A a B gan ddefnyddio 'Microsoft Word' i CentralRecrutiment@gwent.pnn.police.uk

Lleoliad Ystrad Mynach
Cyflog£17,943 - £19,122
Oriau 37 awr yr wythnos
Dydd Cau14/03/2017 am 12 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Rydym yn chwilio am Caffael Uwch i rheoli contractau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau tra'n darparu gwasanaeth caffael proffesiynol i'r Heddlu. Trwy ddefnyddio dulliau arloesol o gaffael a gweithredu dulliau cyflwyno newydd i gyflawni arbedion wedi'u targedu a gwerth gorau wrth gaffael.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Location:

Pencadlys Y Heddly, Cwmbran

Salary

£31,053 - £33,597

Hours

 37 awr yr wythnos

Closing date

07/03/2018 am 12yh

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

 

Rydym yn chwilio am Cydlynydd Cyfiawnder adferol i ddatblygu a chydgysylltu gwasanaethau cyfiawnder adferol yng Ngwent

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadBlackwood
Cyflog£33,597 - £36,570
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau14/03/2017 am 12 hanner dydd 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

 

Rydym yn chwilio am aelod newydd o'r tîm i ddarparu gwasanaeth cymorth gweinyddol er mwyn optimeiddio adnoddau gweithredol yn cysylltu â gwasanaeth cymorth gweinyddol presennol y rota i sicrhau busnes dyddiol a chyflwyno newydd ar gael gwasanaethau. 

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadPencadlys Heddlu Gwent
Cyflog£17,943 - £19,122 
Oriau

37 awr yr wythnos 

Dydd Cau 14/03/2017 am 12 hanner dydd

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

Bydd Dechnegydd Digidol rheng flaen yn cadw offer ymchwiliad digidol rheng flaen Heddlu Gwent unol ag ISO 17025 gofynion

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

 

LleoliadPencadlys Heddlu, Cwmbran
Cyflog£19521 - £21618
Oriau37 awr yr wythnos
Dyddiad Cau07/03/2017 am 12 hanner dydd

 Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 

 

Rydym yn chwilio am Swyddog QlikView cais adroddiad w i ganoli adrodd 'ad-hoc ymholiadau' ar gyfer y gweithlu cyfan; Bydd hyn yn cynnwys ceisiadau rhyddid gwybodaeth (FOI) statudol a gofyn am ymateb ar unwaith i fusnes, mewn deallusrwydd penodol dan arweiniad dasgau.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

LleoliadPencadlys, Cwmbran
Cyflog£27,519- £29,307
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau 14/03/2018 am 12 hanner dydd

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr