Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am bobl dalentog a brwdfrydig i ymuno â Heddlu Gwent...

Yma gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein cyfleoedd gyrfa presennol yn Heddlu Gwent, y rolau gwahanol rydym yn eu cynnig, eich cymhwysedd a sut i wneud cais am swydd gyda ni.

Noder: rydym yn ymwybodol weithiau y gall ein e-byst fynd yn awtomatig i ffolderi sbwriel neu sbam. Sicrhewch eich bod yn ein hychwanegu fel cyswllt y gellir ymddiried ynddo.

Dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol mai dim ond ar ôl y cyfweliad y caiff adborth ei ddarparu.

Gall ceisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg, a ni fydd yn trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg

Staff yr Heddlu

Rydym yn chwilio am Swyddog Ymchwil I cynorthwyo â dadansoddi drwy wneud ymchwil, trwy gasglu a gwerthuso gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau, a chyflwyno cynhyrchion i gefnogi’r Heddlu wrth fodloni ei ofynion data statudol a deddfwriaethol.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais Rhan A

Lawrlwytho y Ffurflen Gais Rhan B

 

 

LleoliadCwmbran 
Cyflog

£19,521 - £21,618

Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau

05/07/2018 @ 1pm 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydyn yn chwilio am Swyddog Caffael I Gweithredu a rheoli contractau risg is a chefnogi’r Uwch Swyddogion Caffael gyda chontractau gwerth uchel, risg uchel am nwyddau a gwasanaethau er mwyn darparu gwasanaeth caffael proffesiynol i'r Comisiynydd.

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan A

Lawrlwytho Ffurflen Gais Rhan B

 Lawrlwytho Canllawiau I Ymgeiswyr

LleoliadPencadlys y Heddlu, Cwmbran
Cyflog£24,813-£26,535 Y flwyddyn
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd cau05/07/2018 @ 13:00

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

 Rydym yn chwilio am Rheolwr Prosiect I hwyluso'r broses barhaus o reoli prosiectau / newid busnes yn Heddlu Gwent yn defnyddio methodoleg gydnabyddedig ar gyfer newid busnes a rheoli prosiectau.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Ffurflen Gais

 

Lleoliad Headquarters
Cyflog£27,519 - £29,307
Oriau37 awr yr wythnos
Dydd Cau05/07/2018 @ 1pm


Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

  • Parcio am ddim
  • Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)
  • Pecyn lles effeithiol
  • Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu
  • Cynllun talebau gofal plant
  • Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd
  • Prawf llygaid â chymhorthdal
  • Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr

Rydym yn chwilio am Swyddog Cadw yn y Ddalfa i cyflawni ystod eang o ddyletswyddau er mwyn cyfrannu at gadw a thrafod y rhai sy’n cael eu cadw yn y ddalfa yn effeithiol ac yn effeithlon.

Lawrlwytho Proffil y Rôl

Lawrlwytho y Canllawiau

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan A)

Lawrlwytho y Ffurflen Gais (Rhan B)

Location:

Newport Central

Salary

 £21,999 - £24,030

Plus 20% shift allowance and weekend enhancements.

Hours

 37 awr yr wythnos

Closing date

28/06/2018 am 13:00

 

 

Lleolir Gwent mewn ardal hyfryd, mae'n hawdd ei chyrraedd o'r draffordd (M4), ac mae llawer o fuddion eraill, gan gynnwys:

Parcio am ddim

Cyfleusterau gampfa am ddim (ar safleoedd yr heddlu dan sylw)

Pecyn lles effeithiol

Gwell tâl mamolaeth/tadolaeth a mabwysiadu

Cynllun talebau gofal plant

Graddfeydd cyflog cynyddrannol cynnydd

Prawf llygaid â chymhorthdal

Cynllun pensiwn cyfrannol cyfatebol cyflogwyr