Ydych chi'n adnabod y beic hwn? Mae wedi cael ei ddwyn o eiddo yn SirFynwy

Ydych chi'n adnabod y beic hwn? Mae wedi cael ei ddwyn o eiddo yn Sir Fynwy.

Tua 11.30pm ar 5 Medi 2017 torrwyd i mewn i d? yn Nhrellech Grange a chafodd moto-crós Yamaha 250cc glas a gwyn gyda chap hylif aur ei ddwyn.

Cafodd beic cwad Yamaha gwyrdd gwerth tua £4,000 ac offer p?er Stihl eu dwyn hefyd gan gynnwys strimiwr oren a gwyn gwerth tua £200, peiriant chwythu dail oren a gwyn gwerth tua £150, dwy lif gadwyn gwerth £190 a £290 yn ogystal â set driliau Milwalkee mewn blwch du a choch gwerth tua £500.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu cofnodrif: 69 09/09/17.