Graffiti ar Blackvein Road, Crosskeys

Graffiti ar Blackvein Road, Crosskeys

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiadau bod graffiti hiliol ar waliau Blackvein Road, Crosskeys.

Rhoddwyd gwybod am y graffiti ddydd Llun 25 Hydref a chafodd ei ddileu gan y cyngor. Credir ei bod yn bosibl bod y troseddwyr wedi sefyll yn y paent, ac felly byddai marciau paent fflworolau ar eu hesgidiau.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 143 28/9/17.