Ymosodiad – Tafarn Hogarths, Casnewydd

Ydych chi'n adnabod y dyn hwn? Hoffem siarad ag ef mewn perthynas ag ymosodiad yn nhafarn Hogarths ar Stryd Fawr Casnewydd.

Tua 8.30pm, ar ddydd Sadwrn, 14eg Ebrill, ymatebodd swyddogion i adroddiadau bod wyth o bobl yn ymladd.

Torrwyd gên aelod o staff drws y dafarn yn ystod y digwyddiad.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y drosedd, neu sy'n adnabod y dyn yn y llun, ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 439 14/04/2018 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.